1397/09/25 12:52:46

طرح توسعه استعدادیابی فوتسال و فوتبال

طرح توسعه استعدادیابی فوتسال و فوتبال که با همکاری خوب شورای  شهر و شهرداری- و هیئت فوتبال  ماهدشت با حضور ریاست محترم کمیسیون فرهنگی ورزشی سرکارخانم اخگری و خانم پیله ور نایب رئیس هیئت فوتبال استان البرز و مربیان استان در سالن نیکو برگزار گردید
درپایان این مراسم جلسه هماهنگی  برای ادامه همکاری و رفع مشکل فوتبال و فوتسال ماهدشت با حضور مسئولین برگزار گردید