1397/12/01 18:43:36

صعود تیم فوتبال جاويد كرج به مرحله دوم لیگ مناطق کشور - رده هفده سال

تيم فوتبال جاويد كرج با كسب پيروزي ٥ بر ١ در مقابل سياه جامگان قم و با توجه به پيروزي ٣ بر ٠ آريا پارس تهران در مقابل آبي پوشان اراك ،به همراه تيم آريا پارس تهران و به عنوان تيم دوم به مرحله بعد مسابقات مناطق كشور در رده هفده سال صعود كرد

ديدار تيم هاي البرز شهر جديد و پاسارگاد خرم آباد هم اكنون در حال برگزاري مي باشد