1399/09/15 18:03:08

شکست خانگی نماینده البرز در دیدار هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور

 

هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور

شکست نماینده البرز در دیدار خانگی

گل ریحان البرز ۰ - پارس جنوبی جم ۱

تک گل بازی: کیانوش میرزایی