1398/02/03 12:51:30

شهرداری تبریز قرمز می پوشد، گل ریحان البرز سفید

شهرداری تبریز قرمز می پوشد، گل ریحان البرز سفید

نشست هماهنگی پیش از دیدار دو تیم شهرداری تبریز و گل ریحان البرز در هتل آزادی تبریز برگزار شد.

در این نشست مقرر شد شهرداری تبریز به عنوان میزبان لباس یکدست قرمز بپوشد و گل ریحان البرز نیز لباس یکدست سفید خواهد پوشید.
این دیدار فردا (سه شنبه) راس ساعت ۱۷ در ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز انجام خواهد شد.