1397/08/21 18:42:38

ششمين مرحله از تمرين انتخابي تيم منتخب استان البرز

ششمين مرحله از تمرين انتخابي تيم منتخب استان البرز جهت شركت در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور عصر امروز دوشنبه ٢١ آبان ماه در زمين چمران كرج و در هواي باراني پيگيري شد