1398/08/20 10:47:33

سیدمحسن حسینی مدافع گل ریحان البرز با به ثمر رسیدن گل برتری تیمش در دیدار امروز برابر سپیدرود رشت مجموع گل های خود را به عدد ۴ رساند تا اولین مدافعی لقب بگیرد که در لیگ تا پایان هفته دوازدهم به تنهایی ۴ گل به ثمر رسانده است. 

سیدمحسن حسینی مدافع گل ریحان البرز با به ثمر رسیدن گل برتری تیمش در دیدار امروز برابر سپیدرود رشت مجموع گل های خود را به عدد ۴ رساند تا اولین مدافعی لقب بگیرد که در لیگ تا پایان هفته دوازدهم به تنهایی ۴ گل به ثمر رسانده است.