1398/02/04 15:43:35

سيد ميلاد رضوي يكي از داوران حاضر در مسابقات مناطق هفده سال كشور در گفتگو با روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز گفت:

سيد ميلاد رضوي يكي از داوران حاضر در مسابقات مناطق هفده سال كشور در گفتگو با روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز گفت:

هشت داور از نقاط مختلف كشور در اين مسابقات حضور دارند كه من به همراه دو داور ديگر از مازندران هستيم

شرايط ميزباني بسيار خوب و مطلوب بوده است و كليه امكانات براي ما فراهم شده است

من براي اولين بار است كه به استان البرز و شهر كرج سفر ميكنم و از حضور در اين شهر رضايت كامل را دارم

كميته داوران هيات فوتبال البرز همكاري هاي لازم را با تيم داوري مسابقات داشته است و جا دارد كمال تشكر را از آنها داشته باشيم

اميدواريم بتوانيم قضاوت خوب و مورد قبولي در اين مسابقات داشته باشيم