1398/05/14 20:14:20

سومين نشست ستاد برگزاري دومين المپياد استعدادهاي برتر فوتبال دختران و پسران كشور به ميزباني استان البرز امروز دوشنبه ١٤ مرداد ماه در ساختمان هيات فوتبال استان  برگزار شد

سومين نشست ستاد برگزاري دومين المپياد استعدادهاي برتر فوتبال دختران و پسران كشور به ميزباني استان البرز امروز دوشنبه ١٤ مرداد ماه در ساختمان هيات فوتبال استان  برگزار شد
چهارمين نشست اين ستاد با مديريت محسن عبدلي سرپرست دبير كلي هيات فوتبال استان البرز قرار است فردا در محل برگزاري اين المپياد ( اردوگاه ايثار كردان )برگزار شود