1397/11/27 10:40:23

سومين روز از كلاس مربيگري B ايران به ميزباني شهرستان فرديس

سومين روز از كلاس مربيگري B ايران به ميزباني شهرستان فرديس  در شرايطي برگزار شد كه سرپرست هيات فوتبال استان البرز به همراه مسئول كميته آموزش و مسئولين هيات فوتبال شهرستان فرديس براي بازديد از نحوه آموزش در محل برگزاري اين كلاس حضور پيدا كردند

لازم به توضيح مي باشد كه وظيفه تدريس اين كلاس را   دكتر علي اله كرم عهده دار مي باشد.