1398/12/03 10:24:18

سومين جلسه عملي آکادمی داوران فوتبال استان البرز برگزار شد

سومين جلسه عملي آکادمی داوران فوتبال استان البرز برگزار شد
 کمیته و دپارتمان داوران هیات فوتبال استان البرز در سالن انقلاب كرج و با حضور عبدي و جعفري مسئولين كميته و دپارتمان داوران استان سومين جلسه از كلاس عملي آكادمي داوران جوان خود را برگزار نمود