1397/09/27 13:01:37

سه پيروزي و دو شكست سهم نماينده البرز در مسابقات لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور

سه پيروزي و دو شكست سهم نماينده البرز در مسابقات لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور

نتايج تيم فوتسال بيست كرج در مسابقات ليگ دسته يك كشور

بيست كرج  ٥ - پارسه كرمان  ٢

بيست كرج  ٣ -  صنعت خزر  ٧

بيست كرج  ٤ - شهر بابك   ٦

بيست كرج  ١٠ - فسا  ٢

بيست كرج  ٤ - فهزام نوشهر  ٢