1399/09/22 13:37:58

سه البرزی در لیست بهترین نفرات هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور قرار گرفتند.

 

سه البرزی در لیست بهترین نفرات هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور قرار گرفتند.

کاپیتان سارا قمی ، مهسا حسن زاده و منیژه زینی وند