1399/06/29 18:19:39

سمینار ناظران داوری فوتسال از امروز (شنبه 29 شهریورماه) به مدت دو روز زیر نظر سیدصدرالدین موسوی و علیرضا سهرابی به میزبانی هیات فوتبال استان البرز و در مجتمع دشت بهشت محمدشهر برگزار می شود.

سمینار ناظران داوری فوتسال از امروز (شنبه 29 شهریورماه) به مدت دو روز زیر نظر سیدصدرالدین موسوی و علیرضا سهرابی به میزبانی هیات فوتبال استان البرز و در مجتمع دشت بهشت محمدشهر برگزار می شود.