1398/10/02 10:33:08

سمینار مدرسین آمادگی جسمانی داوری آسیا 2020 از 5 تا 9 فوریه 2020 (16 تا 20 بهمن ماه 98) در کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود و با اعلام AFC خانم نسیم پیله ور از ایران در اين سمینار حضور دارد.

سمینار مدرسین آمادگی جسمانی داوری آسیا 2020 از 5 تا 9 فوریه 2020 (16 تا 20 بهمن ماه 98) در کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود و با اعلام AFC خانم نسیم پیله ور از ایران در اين سمینار حضور دارد.