1397/09/14 19:36:16

 سمینار سالانه داوران و کمک داوران الیت فوتبال AFC

 سمینار سالانه داوران و کمک داوران الیت فوتبال AFC پنجم تا نهم آذرماه با حضور مهناز ذكايي داور شايسته البرزي در بخش بانوان در شهر دبی امارات برگزار شد.

نمایندگان کشورمان سه شنبه 6 آذرماه توانستند با موفقیت تست های آمادگی جسمانی را جهت قضاوت در رقابت های بین المللی آسیا در سال 2019 پست سر بگذارند.
داوران و کمک داوران الیت دعوت شده به این سمینار شرح به ذیل می باشد:
داوران:
موعود بنیادی فر، بیژن حیدری، پیام حیدری، حسن اکرمی و وحید کاظمی
سلطنت نوروزی، مهسا قربانی و مهناز ذكايي
کمک داوران:
محمدرضا ابوالفضلی، سعید علی نژادیان، علی میرزابیگی، حسن ظهیری، آرمان اسعدی، سعید قاسمی و علیرضا ایلدروم
انسیه خباز مافی نژاد و بهاره سیفی نهاوندی