1398/05/05 19:53:03

سرمربی تیم گل ریحان البرز گفت: صعود به لیگ برتر مهم ترین هدف ما در فصل جاری است و برای شادی مردم کرج و تحقق این هدف می جنگیم.

سرمربی تیم گل ریحان البرز گفت: صعود به لیگ برتر مهم ترین هدف ما در فصل جاری است و برای شادی مردم کرج و تحقق این هدف می جنگیم.