1400/08/25 18:10:09

حسین هدایتی عضو کمیته حقوقی و مدیر وکلا باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس تهران شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز، طی حکمی از سوی باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس تهران، آقای حسین هدایتی همکار و رییس کمیته حقوقی هیات فوتبال استان البرز به عنوان عضو کمیته حقوقی و مدیر وکلا باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس تهران انتخاب شد.