1399/11/06 18:27:56

رییس هیات پزشکی ورزشی البرز دبیر فدراسیون شد

رییس هیات پزشکی ورزشی البرز دبیر فدراسیون شد

طی حکمی از سوی دکتر غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، دکتر سید اشکان اردیبهشت رییس هیات استان البرز به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد.

روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر اردیبهشت ،از درگاه خداوند متعال موفقیت روز افزون ایشان را در انجام امور محوله مسئلت دارد