1397/05/16 19:35:02

منصور بیک وردی ریاست هیات فوتبال استان البرز در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت

«سوگند به قلم و آنچه می‌نگارد »

 

هفده مرداد ماه سالروز شهادت محمود صارمی یکی از ستارگان درخشان عرصه رسانه و خبر ، روز تقدیر از تلاش انسان های آگاهی است که با سلاح قلم در سرزمین آگاهی، اندیشه و شعور فداکاری می کنند؛ روز کسانی که حقیقتا تجسم مسئولیت، تعهد و از خودگذشتگی بوده و وجدان بیدار جامعه و تصویرگر زمانه خویش هستند.

بنده به نمایندگی از جامعه فوتبال استان البرز روز خبرنگار را به اصحاب رسانه ، علی الخصوص خبرنگاران پرتلاش استان البرز که در ایجاد فضای نشاط ، امید و بینش افروزی اهتمام می ورزند تبریک و تهنیت عرض نموده و برای شما خبرنگاران متعهد و اصحاب نیک منش رسانه که آگاهی را حق مردم می دانید و دراین راه گام برمی دارید عزت ، سربلندی و توفیقات الهی آرزومندم.

. بی تردید زحمات فعالان رسانه ای به خصوص خبرنگاران که چشم و چراغ جامعه و پل ارتباطی میان مردم و مسولین می باشند در پیشگاه دادار هستی را پاداشی عظیم استl

 

منصور بیک وردی

ریاست هیات فوتبال استان البرز

 

16/5/97