1398/05/12 10:40:07

روند آماده سازی شهدای رزکان به خوبی پیش می رود

روند آماده سازی شهدای رزکان به خوبی پیش می رود
حمید کریمی؛مدیرباشگاه شهدای رزکان:
آماده سازی تیم به خوبی پیش می رود و تمرینات و برگزاری بازی های دوستانه طبق برنامه ریزی در حال انجام است.
عملکرد بازیکنان در بازی های تدارکاتی ونمایش فنی آنها ما را بسیار امیدوار کرده تا شاهد حضور موفق تیم در فصل جدید لیگ دو باشیم.
هفته گذشته در یک بازی پایاپای مقابل گل ریحان به تساوی رسیدیم و روز گذشته نیز در مقابل بادران این تیم را متوقف کردیم و همه این نتایج نشان از توان بالای فنی تیم است.
محسن کریمی و همکارانش درکادر فنی زحمات بسیاری را برای آماده سازی تیم می کشند و امیدوارم ماحصل زحمات آنها را در فصل جدید در زمین ببینیم.