1399/04/29 12:39:49

دیدار دو تیم فوتبال شهداي رزكان البرز و شهرداري بندر عباس از هفته بيست دوم رقابت های لیگ دسته دو فوتبال کشور به طور زنده از شبکه استانی سیمای البرز به صورت زنده پخش خواهد شد.

دیدار دو تیم فوتبال شهداي رزكان البرز و شهرداري بندر عباس از هفته بيست دوم رقابت های لیگ دسته دو فوتبال کشور به طور زنده از شبکه استانی سیمای البرز به صورت زنده پخش خواهد شد.