1397/11/23 12:24:35

ديدار مسئولين هيات فوتبال استان البرز با خانواده معظم شهيد قوچكانلو

ديدار مسئولين هيات فوتبال استان البرز با خانواده معظم شهيد قوچكانلو

به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران ،مهندس بيك وردي سرپرست و مسئولين هيات فوتبال استان البرز  به همراه موسوي رييس هيات فوتبال نظر آباد و محمدرضا اكبريان داور البرزي ليگ برتر فوتباا ايران از خانواده شهيد قوچكانلو  ديدار نمودند


همچنين در اين ديدار از خانواده معظم شهيد قوچكانلو با اهدا لوح سپاس تجليل به عمل آمد