1398/06/13 19:18:04

ديدار تيم هاي رايكا بابل و گل ريحان البرز از هفته پنجم ليگ دسته اول فوتبال كشور

با اعلام سازمان ليگ فوتبال كشور ، ديدار تيم هاي رايكا بابل و گل ريحان البرز از هفته پنجم ليگ دسته اول فوتبال كشور در روز يكشنبه ٢٤ شهريور ماه ساعت ١٦:٤٥ در ورزشگاه هفتم تير بايل برگزار خواهد شد