1397/09/06 18:43:40

تيم فوتبال منتخب نونهالان استان البرز در دومين ديدار از دور گروهي مسابقات المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور به مصاف تيم خراسان شمالي رفت و موفق شد با تك گل ابوالفضل دهقاني حريف خود را شكست دهد و صعود خود به دور بعدي مسابقات مسجل نمايد

تيم فوتبال منتخب نونهالان استان البرز در دومين ديدار از دور گروهي مسابقات المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور به مصاف تيم خراسان شمالي رفت و موفق شد با تك گل ابوالفضل دهقاني حريف خود را شكست دهد و صعود خود به دور بعدي مسابقات مسجل نمايد