1398/03/01 10:51:41

دومین نشست کارگروه استعدادیابی فدراسيون فوتبال در سالن اجتماعات مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

دومین نشست کارگروه استعدادیابی فدراسيون فوتبال در سالن اجتماعات مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز و به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، دومین نشست کارگروه استعدادیابی روز گذشته در مرکز ملی فوتبال و با حضور محمدی رييس كميته جوانان فدراسيون، بیک وردی رييس كارگروه استعداديابي كل كشور و اعضاي اين كارگروه از جلمه خطیب، مهرپیما، مقیم، نظری پور، مارکاریان، نکیسا، رحیمی، نوروزی، مهد جو و اله کرم برگزار شد.

اعضا در این جلسه در خصوص سرفصل های آموزش استعدادیابان، ارائه فرم های استعدادیابی در رده های سنی مختلف، تهیه شاخص های مورفولوژی، آنتروپومتریکی، آماده سازی جسمانی، شاخص های دروازبانی، تهیه شاخص های روانشناختی، تهیه شاخص های جامعه شناختی، مشخص نمودن زمان و مکان برگزاری جشنواره ها و مشخص نمودن و ارائه مرکز استعدادیابی به بحث و بررسی پرداختند.