1398/04/11 18:44:16

دومین نشست هماهنگی لباس تیم ملی فوتبال و طراحی لباس تیمهای فوتبال باشگاهی ایران

دومین نشست هماهنگی لباس تیم ملی فوتبال و طراحی لباس تیمهای فوتبال باشگاهی ایران با همت دپارتمان فرهنگی هيات فوتبال استان البرز و دانشجویان هنر مرکز علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار گردید .

لازم به توضيح مي باشد اين لباس ها براي شركت در مسابقه و چالش ايران كيت طراحي مي شود