1398/09/08 16:10:48

 

دومین مرحله از فستیوال مدارس فوتبال زیر یازده سال مدارس فوتبال استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز صبح امروز جمعه 8 آذر ماه دومین مرحله از فستیوال مدارس فوتبال زیر یازده سال استان البرز با حضور 24 مدرسه فوتبال از سراسر استان در زمین بیست و دو بهمن ولد آباد برگزار شد

دومین مرحله از فستیوال مدارس فوتبال زیر یازده سال مدارس فوتبال استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز صبح امروز جمعه 8 آذر ماه دومین مرحله از فستیوال مدارس فوتبال زیر یازده سال استان البرز با حضور 24 مدرسه فوتبال از سراسر استان در زمین بیست و دو بهمن ولد آباد برگزار شد

در پایان این مرحله ، مراسم اختتامیه با حضور بیک وردی رییس و عبدلی دبیر هیات فوتبال استان البرز و همچنین کریم نژاد مسئول واحد جوانان و پایه ،مربیان و بازیکنان تیم های حاضر و دیگر مسئولین هیات فوتبال برگزار و لوح هایی به یادگار به شرکت کنندگان در این فستیوال اهدا گردید

بیک وردی رییس هیات فوتبال استان در مراسم اختتامیه این فستیوال ضمن تشکر از کمیته جوانان و پایه برای برگزاری این رویداد ،تیم های شرکت کننده و همچنین باشگاه پور البرز به منظور همکاری با هیات فوتبال و در اختیار گذاشتن زمین 22 بهمن برای برگزاری این فستیوال گفت:  مهمترین بخش کار ما فوتبال پایه و کمیته جوانان و پایه است .زیرا نونهالان و نوجوانان ساختار فوتبال استان را در آینده تشکیل خواهند داد و می بایست با برنامه ریزی و اجرای درست آنها را برای نسل های بعدی فوتبال پرورش دهیم.

وی در پایان گفت :فوتبال البرز سرشار از استعدادهایی است که باید شناسایی شوند. بی شک بهترین نفرات حاضر در این فستیوال توسط چشمان تیز بین استعادیابان ما انتخاب و آموزش داده خواهند شد .مطمئنا در آینده شاهد حضور بهترین های شما در سطح اول فوتبال کشور و فراتر از آن خواهیم بود

 

 

دومین مرحله از فستیوال مدارس فوتبال زیر یازده سال مدارس فوتبال استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز صبح امروز جمعه 8 آذر ماه دومین مرحله از فستیوال مدارس فوتبال زیر یازده سال استان البرز با حضور 24 مدرسه فوتبال از سراسر استان در زمین بیست و دو بهمن ولد آباد برگزار شد

در پایان این مرحله ، مراسم اختتامیه با حضور بیک وردی رییس و عبدلی دبیر هیات فوتبال استان البرز و همچنین کریم نژاد مسئول واحد جوانان و پایه ،مربیان و بازیکنان تیم های حاضر و دیگر مسئولین هیات فوتبال برگزار و لوح هایی به یادگار به شرکت کنندگان در این فستیوال اهدا گردید

بیک وردی رییس هیات فوتبال استان در مراسم اختتامیه این فستیوال ضمن تشکر از کمیته جوانان و پایه برای برگزاری این رویداد ،تیم های شرکت کننده و همچنین باشگاه پور البرز به منظور همکاری با هیات فوتبال و در اختیار گذاشتن زمین 22 بهمن برای برگزاری این فستیوال گفت:  مهمترین بخش کار ما فوتبال پایه و کمیته جوانان و پایه است .زیرا نونهالان و نوجوانان ساختار فوتبال استان را در آینده تشکیل خواهند داد و می بایست با برنامه ریزی و اجرای درست آنها را برای نسل های بعدی فوتبال پرورش دهیم.

وی در پایان گفت :فوتبال البرز سرشار از استعدادهایی است که باید شناسایی شوند. بی شک بهترین نفرات حاضر در این فستیوال توسط چشمان تیز بین استعادیابان ما انتخاب و آموزش داده خواهند شد .مطمئنا در آینده شاهد حضور بهترین های شما در سطح اول فوتبال کشور و فراتر از آن خواهیم بود