1397/12/01 10:44:02

دومین سالگرد درگذشت داور شایسته و بااخلاق فوتبال استان البرز و زنده ياد آیت زنگنه

دومین سالگرد درگذشت داور شایسته و بااخلاق فوتبال استان البرز و زنده ياد آیت زنگنه را به جامعه فوتبال استان البرز تسلیت عرض مینماییم.