1397/12/22 10:31:50

دومین روز از مرحله نهايي ليگ مناطق كشور در رده هاي اميد به ميزباني بندر گز

مرحله نهايي ليگ مناطق كشور در رده هاي اميد به ميزباني بندر گز

تيم فوتبال گل ريحان نماينده استان البرز در مرحله نهايي ليگ مناطق كشور ،امروز در دومين ديدار خود به مصاف اميد هاي كيان شاهرود رفت كه در نهايت علي رغم شايستگي اين ديدار را با نتيجه يك بر صفر به واگذار نمود رسيد.

در پايان بازي  كادر فني تيم گل ريحان  از شرايط ميزباني بندر گز ابراز نارضايتي نمودند 

نماينده البرز در سومين ديدار خود پنجشنبه ٢٣ اسفند مي بايست به مصاف ميزبان بازيها يعني تيم بندر گز برود