1397/07/02 16:51:59

دومين روز از برگزاري نمایشگاه دستاوردهای40ساله انقلاب اسلامي،غرفه

دومين روز از برگزاري نمایشگاه دستاوردهای40ساله انقلاب اسلامي،غرفه هيات فوتبال استان يكي از پُر بازديدترين غرفه هاي ورزشي اين نمايشگاه
۳۱ شهریور تا ۶ مهر۹۷