1397/11/08 14:20:44

دور برگشت مسابقات ليگ دسته اول فوتسال بانوان كشور

دور برگشت مسابقات ليگ دسته اول فوتسال بانوان كشور

 نتایج تیم بیست کرج تا پایان روز پنجم :

بیست کرج۲ - پارسه کرمان ۰
 شراره خرسندی ، کیانا کافی آبادی

بیست کرج۳ - ۴ پیشرو صنعت 
 کیانا کافی آبادی(٢گل), فاطمه محبوبی

بیست کرج ۵ _ ۶ مس شهر بابک
آیدا بیگدلی , پیوند سرفراز, فاطمه محبوبی , تبسم تاج ابادی( ۲گل)

بیست کرج ۳_۱ شاهین فسا
 آیدا بیگدلی(٢ گل), تبسم تاج ابادی