1396/08/16 15:01:04

دوره جديد كلاس مربيگري C ايران با حضور ٢٦ شركت كننده امروز ١٦ آبان ١٣٩٦ در استان البرز آغاز گرديد
مدرس اين دوره از كلاس ها دكتر علي اله كرم مي باشد