1397/10/22 10:23:43

دوره آموزش مربيگري سطح يك ايران با تدريس علي صانعي و دستياري بانوي البرزي

دوره آموزش مربيگري سطح يك ايران با تدريس علي صانعي و دستياري بانوي البرزي

در كلاس مربيگري سطح يك ايران كه در ملارد تهران در حال برگزاري مي باشد سركار خانم سحر كلوند براي اولين به عنوان دستيار در كنار آقاي علي صانعي کار خود را آغاز نمود