1397/12/11 10:42:56

دكتر ذوالفقارنسب در مراسم تجليل از مربيان استان البرز گفت:

دكتر ذوالفقارنسب در مراسم تجليل از مربيان استان البرز:

خيلي خوشحالم كه در اين مراسم حضور دارم

هيچوقت فكر نميكردم فوتبال استان البرز داراي چنين پتانسيل بالا و جمع صميمي و دوستانه اي در بين مربيان فوتبال داشته باشد

مديران فوتبالي بايد بدانند كه فوتبال ايران تنها در تهران خلاصه نميشود و استان هاي ديگر داراي پتانسيل بالايي مي باشند

من به فوتبال استان البرز بسيار خوش بين هستم و به دوستانم در هيات فوتبال استان و كانون صنفي مربيان البرز بخاطر چنين پتانسيلي تبريك ميگويم .اين مراسم مي تواند بهترين كادو براي حضار باشد