1396/10/09 18:54:44

طي حكمي از سوي جناب مشايخي سرپرست هيات فوتبال استان البرز،دكتر آرش سعادت جو به سمت مسئول كميته پزشكي هيات فوتبال استان البرز منصوب گرديد

طي حكمي از سوي جناب مشايخي سرپرست هيات فوتبال استان البرز،دكتر آرش سعادت جو به سمت مسئول كميته پزشكي هيات فوتبال استان البرز منصوب گرديد

هیات فوتبال استان البرز ضمن تبریک ،از خداوند متعال برای ایشان موفقیت روز افزون در انجام امور محوله را آرزومند است