1397/04/16 11:52:55

دعوت شدگان البرزی به اردوی تیم های ملی بانوان ایران

با اعلام فدراسیون فوتبال اردوی تیم ملی فوتبال بانوان در رده سنی بزرگسالان از تاریخ 22 تیر ماه به مدت 3 روز در استان تهران برگزار خواهد شد
کویستان خسروی از استان البرز نیز در این اردو حضور دارد

همچنین اردوی تیم ملی فوتبال بانوان در رده سنی زیر 19 سال  از تاریخ 21 تیر ماه به مدت 6 روز در استان تهران برگزار خواهد شد
مارال ترکمان ، غزاله صالحی پور و مریم محمدی  از استان البرز نیز در این اردو حضور دارد