1399/11/20 13:07:48

در نشست هماهنگی پیش از دیدار تیم های گل ریحان البرز و هوادار تهران از هفته سیزدهم جام آزادگان با حضور پازوکی نماینده فدراسیون ، عبدلی دبیر هیات فوتبال استان و مدیران دو تیم ،حاضرین یاد و خاطره مرحوم مهرداد میناوند و علی انصاریان نیز گرامی داشتند

در نشست هماهنگی پیش از دیدار تیم های گل ریحان البرز و هوادار تهران از هفته سیزدهم جام آزادگان با حضور پازوکی نماینده فدراسیون ، عبدلی دبیر هیات فوتبال استان و مدیران دو تیم ،حاضرین یاد و خاطره مرحوم مهرداد میناوند و علی انصاریان نیز گرامی داشتند