1399/11/25 13:09:10

در جریان برگزاری مسابقات امروز لیگ سیزده سال فوتبال استان ، محمد ربیعی سرمربی البرزی تیم مس رفسنجان با حضور در هیات فوتبال و زمین شماره دو شریعتی این مسابقات را از نزدیک تماشا کرد

 

در جریان برگزاری مسابقات امروز لیگ سیزده سال فوتبال استان ، محمد ربیعی سرمربی البرزی تیم مس رفسنجان با حضور در هیات فوتبال و زمین شماره دو شریعتی این مسابقات را از نزدیک تماشا کرد

وی در دیدار با منصور بیک وردی رییس و محسن عبدلی دبیر هیات فوتبال استان ضمن تشکر از تلاش های هیات فوتبال عنوان داشت: این مسابقات از کیفیت فنی خوب و بالایی برخوردار است و در این امر تلاش های هیات فوتبال بی تاثیر نبوده است