1397/08/09 19:46:47

درخشش نونهال البرزی در تیم ملی

تیم ملی نونهالان ايران دربازی با تيم ملي ازبكستان با پنالتي كه توسط علیرضا جعفريان بازيكن البرزي تيم به دست آمد توانست حريف خود را با يك گل شكست دهد