1398/12/03 10:31:12

حميد غني زاده مربي جوان تيم سردار بوكان در خصوص شركت در يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت:

حميد غني زاده مربي جوان تيم سردار بوكان در خصوص شركت در يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت:
من هم مثل سایر هموطنانم حق یک رای دارم و در این انتخابات شرکت خواهم کرد
فكر ميكنم با كمي دقت و تحقيق در مورد كانديداها بتوانيم فرد اصلح را انتخاب نماييم تا بتوانند مشكلات موجود را تا حدودي حل نمايد
امیدوارم با ورود انسانهای فرهیخته، مجلسی پویا و جوان داشته باشیم تا مشکلات جوانان از جمله بیکاری و فقر از جامعه ریشه کن شود