1397/05/28 16:16:24

کادرفنی وبازیکنان تیم ملی فوتسال ایران صبح امروز با حضور بر سر مزار بابک معصوی یاد این ملی پوش اخلاق مدار فوتسال ایران را گرامی داشتند.

کادرفنی وبازیکنان تیم ملی فوتسال ایران صبح امروز با حضور بر سر مزار بابک معصوی یاد این ملی پوش اخلاق مدار فوتسال ایران را گرامی داشتند.

غفرانی مدیر کل ورزش و جوانان ،بیک وردی ریاست هیات ،تیموری مدیر اردو های تیم های ملی ایران و دیگر مسئولین هیات فوتبال نیز همراه با بازیکنان و کادر تیم ملی بر سر مزار کاپیتان فقید تیم ملی فوتسال حضور پیدا کردند.