1397/11/29 12:41:32

حضور مربیان البرزی  (سحر کلوند ,غزال شریفی ,مریم بیات ) در کلاس فستیوال فوتبال پایه زیر نظر مدرسین نروژی در آکادمی ملی فوتبال ۲۸ بهمن

حضور مربیان البرزی  (سحر کلوند ,غزال شریفی ,مریم بیات ) در کلاس فستیوال فوتبال پایه زیر نظر مدرسین نروژی در آکادمی ملی فوتبال ۲۸ بهمن