1397/10/26 18:48:21

حضور سه البرزي در اردوي آماده سازي تيم ملي نونهالان زير سيزده سال

حضور سه البرزي در اردوي آماده سازي تيم ملي نونهالان زير سيزده سال

با اعلام فدراسيون فوتبال ايران اردوي تداركاتي و آماده سازي تيم ملي نونهالان زير سيزده سال ايران از تاريخ يك بهمن ماه به مدت پنج روز در مركز ملي فوتبال برگزار خواهد شد

امير علي يعقوبي ،پارسا احمدوند و متين كريمي از استان البرز در اين اردو حضور خواهند داشت