1397/07/21 19:25:16

حضور سركار خانم نسيم پيله ور نايب رييس بانوان هيات فوتبال استان البرز در كلاس آمادگي جسمي (فوتورو) در كشور تايلند

حضور سر کار خانم پیله ور نایب رییس محترم بانوان در کلاس Futuro3 فیفا
 
کلاس Futuro3  از ۹ تا ۱۴ اکتبر  در تایلند در حال برگزاری است که شامل ۳ دوره مدرسی فیتنس داوران و دوره مدرسی داوری فوتسال و مدرسی داوری فوتبال میباشد که در هر یک دو نماینده( ۱خانم و ۱ آقا ) از کشورمان حضور دارند
که تنها نماینده فیتنس داوری خانم سرکار خانم  نسیم پیله ور (نائب رییس محترم بانوان ) از البرز میباشند.