1397/11/03 18:18:16

حضور سردار باران چشمه مشاور ورزش قهرماني ستاد كل نيروهاي مسلح و رييس سازمان سيزم قاره آسيا در هیات فوتبال استان البرز

نشست سردار باران چشمه مشاور ورزش قهرماني ستاد كل نيروهاي مسلح و رييس سازمان سيزم قاره آسيا( ورزش ارتش هاي جهان ) ،مهندس بيك وردي سرپرست هيات فوتبال استان البرز و مهندس اسفندياري مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي مقاومت البرز پيرامون  وضعيت فعلي و آينده اين باشگاه و همچنين بررسي شرايط حضور بازيكنان سرباز در تيم هاي نظامي و غير نظامي با حضور مسئولين هيات فوتبال استان البرز ،سرمربي و سرپرست تيم فوتسال مقاومت البرز در ساختمان هيات فوتبال استان البرز برگزار شد