1397/12/13 11:22:43

حضور رييس و مسئولين هيان فوتبال استان البرز در سازمان انتقال خون استان براي اهداي خون

حضور رييس و مسئولين هيان فوتبال استان البرز در سازمان انتقال خون استان براي اهداي خون

پيش تر و در هفته تربيت بدني هيات فوتبال استان البرز با همكاري سازمان انتقال خون استان  در اين امر انسان دوستانه سهيم شد و مسئولين سازمان انتقال خون با استقرار در ساختمان هيات فوتبال از جامعه فوتبال استان البرز خون گيري نمودند.

مهندس بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز در اين خصوص گفت: ورزشكاران همواره ثابت كرده اند كه در كارهاي انسان دوستانه پيش قدم هستند.

وي افزود با توجه به نياز هميشگي به خون و فرآورده هاي آن ،از تمامي مردم عزيز به ويژه جامعه ورزش و فوتبالي هاي البرز درخواست ميكنم با مراجعه به مراكز ثابت و سيار انتقال خون و اهداي يك واحد خون ،نيازمندان را ياري كنند.

رييس هيات فوتبال در پايان گفت : هموطنان مي توانند هر سه ماه يك بار جهت اهداي خون مستمر اقدام كنند و اين مسئله علاوه بر اينكه براي سلامتي خودشان مفيد است امر خير به شمار رفته و اجر اخروي نيز به همراه دارد.

 

هم اكنون نيز شما عزيزان مي توانيد با توجه به نياز مبرم هموطنان عزيزمان به خون باحضور در پايگاه هاي انتقال خون استان در اين امر انسان دوستانه سهيم شوید