1397/07/03 16:08:32

اسامی داوران و کمک داوران برتر فوتبال ایران در بخش های آقایان و بانوان همچنین داوران و کمک داورهای فوتسال آقایان و بانوان و فوتبال ساحلی جهت قضاوت در مسابقات بین المللی سال "2019"اعلام شده است كه آقاي ابراهيم در بخش فوتبال ساحلي و خانم مهناز ذكايي در بخش فوتبال بانوان در اين ليست حضور دارند

اسامی داوران و کمک داوران برتر فوتبال ایران در بخش های آقایان و بانوان همچنین داوران و کمک داورهای فوتسال آقایان و بانوان و فوتبال ساحلی جهت قضاوت در مسابقات بین المللی سال "2019"اعلام شده است كه آقاي ابراهيم در بخش فوتبال ساحلي و خانم مهناز ذكايي در بخش فوتبال بانوان در اين ليست حضور دارند


 7 داور بین المللی