1398/06/10 16:32:18

حضور دو بانوی البرزی در دومين المپياد فوتسال دختران كشور

دومين المپياد فوتسال دختران كشور از دوم الي نهم شهريور ماه در شهريار برگزار شد
بهناز خياط به عنوان سر استعدادياب از استان البرز تيم استعداديابي را در اين المپياد همراهي نمود 
همچنين سميه يدي داور شايسته البرزي قضاوت فينال اين تورنومنت را بين تيم هاي تهران و خراسان رضوي  عهده دار بود