1397/12/13 11:16:30

حضور داور بانوی البرزی سرکار خانم  مهناز ذکایی در مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر ۱۶ سال دختران آسیا (میانمار)

حضور داور بانوی البرزی سرکار خانم  مهناز ذکایی در مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر ۱۶ سال دختران آسیا (میانمار)
 
خانم مهناز ذکایی مسابقه اختتامیه گروه B  بین دو تیم میانمار و فیلیپین را یکشنبه ساعت ۱۸ به وقت محلی سوت خواهد زد.
داور: مهناز ذکائی
کمک داور اول: از استرالیا
کمک داور دوم: از کره شمالی
داور چهارم: کره شمالی
ناظر بازی: از عربستان سعودی