1398/04/03 11:17:22

حضور خانم ها يدي و مباركي در كلاس قوانين جديد فوتسال با تدريس پدروگالان مدرس رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا

 

حضور خانم ها يدي و مباركي در كلاس قوانين جديد فوتسال با تدريس پدروگالان مدرس رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا

سركار خانم پيله ور نايب رييس بانوان هيات فوتبال استان نيز به عنوان ممتحن تست داوري در اسن كلاس حضور داشت